Stichting Doetinchem Herdenkt

Stichting Doetinchem Herdenkt (SDH) heeft tot doel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden in de gemeente Doetinchem. SDH wil dat onder meer bereiken door verhalen en gebeurtenissen vast te leggen om ze vervolgens door te kunnen geven aan toekomstige generaties.

Tevens organiseert SDH herdenkingen en activiteiten al dan niet in samenwerking met gemeente of andere organisaties. Ook nemen SDH-vrijwilligers interviews af van getuigen en nabestaanden. Daarnaast organiseert SDH lezingen en bijeenkomsten.
SDH houdt zich bezig met onderzoek naar oorlogsgebeurtenissen, slachtoffers, graven en specifieke onderwerpen en personen. Tevens is SDH belast met het archiefbeheer van boeken, schenkingen, materialen en verhalen. Daarnaast verzorgt SDH stadswandelingen, fietstochten en rondleidingen op de Algemene Begraafplaats aan de Loolaan.

In het voormalige gevangeniscomplex De Kruisberg heeft SDH de beschikking over twee celruimten.Het betreft cellen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse Sicherheitsdienst honderden verzetsmensen en geallieerde militairen gevangen hield.
Een van die gevangenen was de Doetinchemse verzetsvrouw Iet Gerritsen. In de cel waarin zij toen verbleef, vertelt SDH aan belangstellenden onder meer haar verhaal. In de andere cel wordt onder andere verteld over de 46 gevangenen die op 2 maart 1945 werden gefusilleerd. Ook de naoorlogse periode komt aan bod toen er 1300 NSB’ers opgesloten zaten.

Voor meer informatie:
www.doetinchemherdenkt.nl
doetinchemherdenkt.nl/woii-informatie/de-kruisberg
doetinchemherdenkt.nl/activiteiten/bezoek-kruisberg

Stichting Doetinchem Herdenkt

Stichting Doetinchem Herdenkt

Stichting Doetinchem Herdenkt (SDH) heeft tot doel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden in de gemeente Doetinchem. SDH wil dat onder meer bereiken door verhalen en gebeurtenissen vast te leggen om ze vervolgens door te kunnen geven aan toekomstige generaties.

Tevens organiseert SDH herdenkingen en activiteiten al dan niet in samenwerking met gemeente of andere organisaties. Ook nemen SDH-vrijwilligers interviews af van getuigen en nabestaanden. Daarnaast organiseert SDH lezingen en bijeenkomsten.
SDH houdt zich bezig met onderzoek naar oorlogsgebeurtenissen, slachtoffers, graven en specifieke onderwerpen en personen. Tevens is SDH belast met het archiefbeheer van boeken, schenkingen, materialen en verhalen. Daarnaast verzorgt SDH stadswandelingen, fietstochten en rondleidingen op de Algemene Begraafplaats aan de Loolaan.

In het voormalige gevangeniscomplex De Kruisberg heeft SDH de beschikking over twee celruimten.Het betreft cellen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse Sicherheitsdienst honderden verzetsmensen en geallieerde militairen gevangen hield.
Een van die gevangenen was de Doetinchemse verzetsvrouw Iet Gerritsen. In de cel waarin zij toen verbleef, vertelt SDH aan belangstellenden onder meer haar verhaal. In de andere cel wordt onder andere verteld over de 46 gevangenen die op 2 maart 1945 werden gefusilleerd. Ook de naoorlogse periode komt aan bod toen er 1300 NSB’ers opgesloten zaten.

Voor meer informatie:
www.doetinchemherdenkt.nl
doetinchemherdenkt.nl/woii-informatie/de-kruisberg
doetinchemherdenkt.nl/activiteiten/bezoek-kruisberg

Stichting Doetinchem Herdenkt