Ilse natasja fotografie

Mijn werk is een oprechte verkenning van het vrouw-zijn, waarbij ik de nuances van schijnbare tegenstellingen vastleg, zoals kracht en kwetsbaarheid, intimiteit en afstand, verlangen en twijfel. Door symbolische en poëtische kunst inspireer ik introspectie en empathie. Binnen mijn artistieke praktijk combineer ik graag verschillende technieken, waarbij ik zowel analoge als digitale methoden vermeng om emotioneel rijke verhalen te creëren. Mijn intuïtieve aanpak brengt echte verbindingen tot stand met mijn onderwerpen, wat resulteert in authentieke en ontroerende beelden.

In eerste instantie dient mijn fotografie als een persoonlijke zoektocht naar intieme gevoelens, gedachten en dromen, waardoor mijn beelden in zekere zin als zelfportretten kunnen worden beschouwd. Aan de andere kant wordt de kijker door het gebruik van maatschappelijk relevante en universele thema’s ook uitgenodigd om te reflecteren op de eigen ervaringen.

Ilse natasja fotografie

Mijn werk is een oprechte verkenning van het vrouw-zijn, waarbij ik de nuances van schijnbare tegenstellingen vastleg, zoals kracht en kwetsbaarheid, intimiteit en afstand, verlangen en twijfel. Door symbolische en poëtische kunst inspireer ik introspectie en empathie. Binnen mijn artistieke praktijk combineer ik graag verschillende technieken, waarbij ik zowel analoge als digitale methoden vermeng om emotioneel rijke verhalen te creëren. Mijn intuïtieve aanpak brengt echte verbindingen tot stand met mijn onderwerpen, wat resulteert in authentieke en ontroerende beelden.

In eerste instantie dient mijn fotografie als een persoonlijke zoektocht naar intieme gevoelens, gedachten en dromen, waardoor mijn beelden in zekere zin als zelfportretten kunnen worden beschouwd. Aan de andere kant wordt de kijker door het gebruik van maatschappelijk relevante en universele thema’s ook uitgenodigd om te reflecteren op de eigen ervaringen.