ExTrack

ExTrack is een samenwerkingsverband van drie experts examinering:  Debby
Larink, Vanessa Dorland en Barbara Becker. In januari 2019 hebben we onze
krachten gebundeld in ExTrack. We werken voor scholen in het mbo en hbo,
bedrijven en brancheorganisaties.
 Ontwikkeling & Innovatie
ExTrack is een gecertificeerd examenleverancier. We ontwikkelen examens
voor beroepsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.
 Trainingen
ExTrack verzorgt diverse trainingen voor medewerkers bij scholen en
bedrijven die een rol hebben bij toetsing & examinering.
 Advies & Kwaliteitsborging
ExTrack geeft adviezen over examinering in brede zin, zowel adviezen over
het proces en de organisatie als over exameninstrumenten.
 Ontzorgen
ExTrack wil scholen ontzorgen met digitale instrumenten voor onder andere
het plannen en uitvoeren van examens en het controleren van de kwaliteit.

info@extrack.nl
www.extrack.nl

ExTrack

ExTrack is een samenwerkingsverband van drie experts examinering:  Debby
Larink, Vanessa Dorland en Barbara Becker. In januari 2019 hebben we onze
krachten gebundeld in ExTrack. We werken voor scholen in het mbo en hbo,
bedrijven en brancheorganisaties.
 Ontwikkeling & Innovatie
ExTrack is een gecertificeerd examenleverancier. We ontwikkelen examens
voor beroepsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.
 Trainingen
ExTrack verzorgt diverse trainingen voor medewerkers bij scholen en
bedrijven die een rol hebben bij toetsing & examinering.
 Advies & Kwaliteitsborging
ExTrack geeft adviezen over examinering in brede zin, zowel adviezen over
het proces en de organisatie als over exameninstrumenten.
 Ontzorgen
ExTrack wil scholen ontzorgen met digitale instrumenten voor onder andere
het plannen en uitvoeren van examens en het controleren van de kwaliteit.

info@extrack.nl
www.extrack.nl

Ontwikkeld door MediaMindz