ExTrack

Wat is ExTrack?
ExTrack is een samenwerkingsverband van drie experts examinering:  Debby
Larink, Vanessa Dorland en Barbara Becker. In januari 2019 hebben we onze
krachten gebundeld in ExTrack. We werken voor scholen in het mbo en hbo,
bedrijven en brancheorganisaties.

Wat doet ExTrack?
 Ontwikkeling & Innovatie
ExTrack is een gecertificeerd examenleverancier. We ontwikkelen examens
voor beroepsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Hiervoor werken
we samen met mensen uit het beroepenveld.
 Trainingen
ExTrack verzorgt diverse trainingen voor medewerkers bij scholen en
bedrijven die een rol hebben bij toetsing & examinering.
 Advies & Kwaliteitsborging
ExTrack geeft adviezen over examinering in brede zin, zowel adviezen over
het proces en de organisatie als over exameninstrumenten.
 Ontzorgen
ExTrack wil scholen ontzorgen met digitale instrumenten voor onder andere
het plannen en uitvoeren van examens en het controleren van de kwaliteit.

ExTrack

Wat is ExTrack?
ExTrack is een samenwerkingsverband van drie experts examinering:  Debby
Larink, Vanessa Dorland en Barbara Becker. In januari 2019 hebben we onze
krachten gebundeld in ExTrack. We werken voor scholen in het mbo en hbo,
bedrijven en brancheorganisaties.

Wat doet ExTrack?
 Ontwikkeling & Innovatie
ExTrack is een gecertificeerd examenleverancier. We ontwikkelen examens
voor beroepsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Hiervoor werken
we samen met mensen uit het beroepenveld.
 Trainingen
ExTrack verzorgt diverse trainingen voor medewerkers bij scholen en
bedrijven die een rol hebben bij toetsing & examinering.
 Advies & Kwaliteitsborging
ExTrack geeft adviezen over examinering in brede zin, zowel adviezen over
het proces en de organisatie als over exameninstrumenten.
 Ontzorgen
ExTrack wil scholen ontzorgen met digitale instrumenten voor onder andere
het plannen en uitvoeren van examens en het controleren van de kwaliteit.

Ontwikkeld door MediaMindz